Preguntes freqüents

Aquí pot consultar les preguntes freqüents del canal d'informació de SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL.,

Com puc comunicar una informació?

Pots presentar una comunicació mitjançant el formulari disponible a tal efecte a la pàgina web de l’entitat. El trobaràs a la barra superior d’aquesta pàgina, a la pestanya “Comunicar informació”.

Com puc fer el seguiment d’una informació?

Una vegada hagis emplenat el formulari per interposar una comunicació, la plataforma et facilitarà un codi de referència que hauràs de guardar. Amb aquest codi i la contrasenya que tu generis podràs accedir quan vulguis i des de qualsevol dispositiu a la pestanya “Consultar estat de tramitació” al web de l’entitat.

Si a l’interposar la comunicació t’has identificat, cada vegada que hi hagi una novetat en la investigació rebràs un missatge que t’ho indicarà. En canvi, si has interposat la denúncia de forma anònima, hauràs de ser tu qui accedeixi proactivament a la plataforma per poder consultar les actuacions efectuades i contestar les peticions que el gestor del canal t’hagi pogut fer.

La persona afectada per la comunicació és informada?

Sí, la Llei 2/2023 preveu que la persona implicada en els fets objecte de la investigació té dret a intervenir en el procediment incoat a partir de la comunicació (art. 19). No obstant, només serà informada dels fets que se l’acusen, però en cap cas de la persona que ha comunicat els fets.

Qui pot utilitzar aquest canal d’informació?

Pot fer ús d’aquest canal d’informació qualsevol persona relacionada amb l’entitat, que hagi obtingut informacions susceptibles de constituir una infracció o delicte en un context laboral o professional. El llistat concret de les persones a les que va dirigit aquest canal es pot trobar al “Reglament de Funcionament del Canal d’Informació”, disponible a la pàgina web de l’entitat.

Qui rep la informació que s’interposa per mitjà d’aquest canal?

El gestor del canal que hagi designat l’entitat, el qual es troba identificat al “Reglament de Funcionament del Canal d’Informació”, disponible a la pàgina web de l’entitat.

Quin és el marc normatiu del canal?

La normativa que regula el funcionament d’aquest canal és la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta Llei transposa la Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consell, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Quins tipus de comunicació es poden presentar pel canal d’informació?

Les comunicacions que es poden formular a través del canal són les previstes a l’article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, desenvolupades a la Directiva Europea 2019/1937, això és:

                  1.             Accions o omissions que poden constituir infraccions del dret de la Unió Europea:

a.        Contractació pública

b.        Serveis, productes i mercats financers i prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

c.        Seguretat dels productes i conformitat

d.        Seguretat del transport

e.        Protecció del medi ambient

f.         Protecció enfront les radiacions i seguretat nuclear

g.        Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals

h.        Salut pública

i.          Protecció dels consumidors

j.          Protecció de la privacitat i les dades personals i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació

k.        Infraccions que afectin els interessos financers de la Unió

l.          Infraccions relatives al mercat interior

      2.             Infraccions penals

3. Infraccions administratives greus o molt greus

Què és el canal d’informació?

És una eina que permet comunicar de manera confidencial el coneixement d’activitats o conductes potencialment irregulars que poden suposar una infracció en un context laboral o professional.

S’investiga qualsevol comunicació?

No, una vegada s’interposa una comunicació, el gestor del canal l’estudiarà i podrà arxivar el procediment, sempre de forma motivada, si considera que la comunicació interposada no és objecte de cap infracció, li manca veracitat o no està prou justificada.

És possible que la persona que comunica una informació mantingui l’anonimat?

Sí. Amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, és obligatori proporcionar aquesta opció a les persones que vulguin comunicar una informació. El formulari per presentar una comunicació conté un apartat on es demana a la persona informadora si vol mantenir l’anonimat, en cas afirmatiu automàticament desapareixen tots els camps sobre dades personals.

Si per contra la persona informadora s’identifica al presentar una comunicació, les seves dades es tractaran conforme l’establert a la vigent normativa sobre protecció de dades, de manera que la identificació es pugui realitzar amb total garantia i confidencialitat.