Canal d'informació de SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS, SCCL.,

Iniciar
Pas 1/5  Tipificació de la comunicació
Per facilitar la posterior gestió de la seva denúncia, ajudi'ns a categoritzar-la el millor possible.
Informació
Pas 2/5  Informació personal
Si prefereix no indicar les seves dades personals, pot fer-ho indicant que vol que la denúncia sigui anònima.

Detall
Pas 3/5  Informació de detall
Descrigui amb el màxim detall el fet que desitja comunicar, identifiqui les persones afectades i adjunti tots aquells documents que cregui que poden constituir un mitjà de prova.
Imatge (png, jpg, gif) àudio (wav, mp3) vídeo (ogg, mp4, mov, avi, wmv) o document PDF de fins a 20 Mb. Atenció! Si realitzeu la comunicació de manera anònima, assegureu-vos que els fitxers adjunts no incloguin informació en el contingut o en les metadades, que us pugui identificar.
Confirmar
Pas 4/5  Confirmació
Com a darrer pas del procés, ha d'indicar una clau secreta que només vostè coneixerà. Aquesta clau, juntament amb el codi d'identificació que se li facilitarà, seran els únics mitjans per poder seguir l'evolució de la seva comunicació en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.
Finalitzar
Pas 5/5  Finalitzar
Ja ha introduït tota la informació necessària per iniciar el procés de gestió d'informacions.

La informació està llesta per iniciar el procés de depuració de responsabilitats i investigar les persones o fets denunciats. Tingui en compte que si el gestor del canal ho considera adient, el pot contactar per sol·licitar-li que ampliï la informació facilitada. Si ha tramitat la comunicació de manera anònima, trobarà aquesta sol·licitud al mur de comunicació, dins l'apartat "consultar l'estat de la tramitació" que trobarà a la pàgina inicial del canal.

El denunciant es compromet a la veracitat de les dades aportades en aquesta comunicació. En cas contrari, l'organització es reserva el dret de poder iniciar accions legals en contra seva.

Aquest és el darrer formulari del procés, al prémer Enviar s'iniciarà la investigació i en un termini màxim de 3 mesos es durà a terme la resolució de la denúncia que quedarà reflectida a la plataforma.